Oferta

212
Zamówienie portretu ze zdjęcia

po dostarczeniu zdjęcia (w formie elektronicznej lub papierowej), ustalamy format, technikę i czas wykonania portretu.

Chełmoński przyciete
Zamówienie obrazu-kopii

wybór obrazu, który chcemy mieć w domu lub innym miejscu, najlepiej dokonać oglądając albumy z malarstwem i na podstawie reprodukcji ustalamy wymiar obrazu, cenę i czas wykonania.

mucha
Zamówienie rzeźby

po omówieniu oczekiwań klienta, wykonuję projekt/zarys i po jego akceptacji wspólnie szukamy odpowiedniej wielkości i materiału z którego ma być wykonana rzeźba; określamy czas wykonania dzieła.

witraż
Zamówienie witrażu

po oględzinach miejsca w którym ma być umieszczony witraż, wykonuję projekt uwzględniający dobór szkieł i po jego akceptacji określamy czas i przedział cenowy za wykonanie dzieła

96
Zamówienie projektu

Projekt ma dwa etapy: szkic koncepcyjny i po jego akceptacji właściwy projekt uwzględniający szczegóły m.in. takie jak: kolorystyka, wielkość, rodzaj materiału

Rysunki

Zobacz moje rysunki